Aanwakkeren!

Aanwakkeren!
Zondagmorgen hoopt dominee Molenaar voor te gaan:
Vuur staat voor warmte, voor gezelligheid, voor energie. Juist dat hebben we de afgelopen periode vaak gemist. We verlangen ernaar om elkaar te ontmoeten, ook als kerk. Vuur staat ook voor geloof, voor de Geest. Dat is nodig om samen weer aangewakkerd te worden en te horen hoe God met Zijn Geest werkt in deze wereld. We zijn met elkaar op weg naar Pinksteren. Pinksteren staat in het teken van het vuur van het geloof ontstoken door de Geest. Komende zondag en op Pinksteren staan we stil bij het thema:  ‘Houd het vuur brandend’!
A.s. zondag deel 1: Aanwakkeren!
terug