Avondmaal

Avondmaal
Morgen gaat in beide diensten dominee Molenaar voor:
Te land en ter zee kunnen stormen geweldig huishouden. Daar kunnen we hier in Zeeland over meepraten. Schade kan enorm desastreus en ingrijpend zijn. Stormschade kan groot zijn, bomen en boomgaarden hebben veel te lijden van stormen. Als bomen bladstil zijn, is dat het zichtbare teken van de stilte voor de storm. In Openbaring 7 is er sprake van een adempauze. Waarom? De levende God is aan het werk. Hij geeft leven en garandeert leven. Daar getuigt de tafel met brood en wijn ook van. Hij nodigt zondaren aan die tafel. We lezen uit: Exodus 12: 1-14 en
Openbaring 7: 1-8 en thema van de preek is: God zal hen Zelf bewaren.
terug