Uitgelicht Uitgelicht
Moderamen
Preses: D.I. (David) Goudzwaard
Scriba: J. (Janet) Olree
Assessor: Ds. A.L. (Leo) Molenaar
Lid: A. (Bram) Bal
Lid: M. (Marien) Bos

Predikant
A.L. (Leo) Molenaar

Catechisatie
Ds. A.L. (Leo) Molenaar

Pastoraat
C.A. (Corné) van der Spek
J.D. (Jan Dirk) Stouten
M. (Maries) Jumelet
M. (Marien) Bos
T.H. (Theunis) van den Berge
J. (Jan) Graafland

Jeugdouderling
J. (Jacco) de Looff

College van Diakenen
Voorzitter: D. (David) Goudzwaard
Secretaris: J. (Jacob) Capelle

Diaconale werkgroep
T. (To) Hanzen

Zending & Werelddiaconaat
M. (Ries) van der Velde

Jan van Vessemstichting
M. (Ries) van der Velde

Auto voor de ander
Coördinator: T. (To) Hanzen

Kerkdiensten op internet
Kerkdienstgemist.nl
 
College van Kerkrentmeesters
Voorzitter: B. (Bram) Bal
Secretaris: G. (Gerrit) Kik

Collectebonnen
Op maandag van 19.00 uur tot 19.30 uur in Ichtus
Ook via hervormdbru.nl en via de Kerkgeldapp.

Ledenadministratie
Ledenadministratie D. (Diana) Ruitenbeek

Kerkradio
G. (Gerrit) Kik

Kerbode - Abonnement
G.J. (Gerrie) de Bonte

Organisten
L. (Leendert) Kik
H. (Harrie) van de Velde
A. (Aart) Kot
A. (Arie) van der Meer

Kijk- & Koophal
Industrieweg 7, 4311 RM Bruinisse
Beheer: M. (Marlies) van den Berg
T. 06-4355201

Beheer Ichtus
Beheerster C. (Corine) van Klinken

Kerkbode en Hervormd Bru - Distributie
J. (Jan) de Keijzer

Beamteam Hervormd Bru
E beamteam@hervormdbru.nl
terug