Contact Contact
Predikant:
Leo Molenaar
T. 0111-483880
E. dominee@hervormdbru.nl

Contactpersoon / Scriba kerkenraad:
Janet Olree-Ista
E. scriba@hervormdbru.nl

Kerkgebouw:
Kerkplein 1
4311 AS Bruinisse
T. 0111-482916
Corine van Klinken
T. 06 20683306
E. ichtus@hervormdbru.nl

Kerkrentmeesters:
E. kerkrentmeesters@hervormdbru.nl

Diaconie:
E. diaconie@hervormdbru.nl

Postadres:
Hervormde Gemeente Bruinisse
Postbus 74
4310 AB Bruinisse

Rekeningnummers:
Kerkrentmeesters : NL62 RABO 0349704503
ICHTUS : NL62 RABO 0349704503
Collectebonnen : NL62 RABO 0349704503
Zending : NL92 RABO 0153745436
Diaconie : NL49 RABO 0349704058
Giften m.b.t. Boodschappenkast : NL44 RABO 0343364034

Sociale media:
Facebook
Instagram
Facebook Kijk- & Koophal
 
terug