Dankdag 2021 10:00 uur

Dankdag 2021 10:00 uur
Hoe zou Noach zich gevoeld hebben, toen de duif terugkwam met dat olijftakje in haar snavel? Ik kan me voorstellen dat er hoop omhoog borrelde. Zou het dan nu echt voorbij zijn? Zouden ze weer 'normaal' kunnen gaan leven? Vragen die wij in deze tijd ook kunnen hebben. Deze dankdag willen we niet zomaar verder gaan waar we gebleven waren. We willen dánkend doorgaan; om ons zo te richten op God, Hem te danken voor Zijn zorg en voor Hem te leven.
terug