De last afleggen

De last afleggen
Een ‘speedmars’ is een mars, waarbij militairen met volle bepakking moeten rennen. Een legermethode, waarmee een eenheid leert om zich snel te verplaatsten. Ze moeten dan een kilometer of 10, 15 rennen. Dat is enorm zwaar. Die zware bepakking zit continue in de weg. Als je een speedmars nu eens zonder bepakking zou kunnen lopen, dan zou dit veel eenvoudiger gaan. Een bepakking hebben wij ook. De schrijver van de Hebreeën noemt dit de bepakking van de zonde. Die kan ons ook in de weg zitten, waardoor we moeilijk vooruit komen. Komende zondagmorgen staan we stil bij Hebreeën 12: 1-17. Thema van de dienst is: De last afleggen.
terug