Doopdienst

Doopdienst
Water hebben we op Bruinisse in overvloed, de Krammer, Zijpe, Grevelingenmeer en het water dat uit de lucht komt vallen. In het Midden-Oosten is water schaars. Daar valt weinig water en als het regent, ontstaat er een ware metamorfose. De droge, harde, dorstige grond wordt zacht en opent zich, de natuur komt tot leven. Komende zondag staan we stil bij Jesaja 44: 3: Want Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Tijdens deze dienst zal het sacrament van de Heilige Doop worden bedient aan Pomme Noëlla Johanna Dekker en Hendrik Johannes Capelle.
terug