Doopdienst

Doopdienst
Iedere zondag zingen de kinderen in de kerkdienst een kinderlied. Op een eenvoudige wijze zingen zij een lied voor de Heere. Nadat Jezus op een ezeltje als koning Jeruzalem binnenrijdt, staan de mensen te zingen en te juichen. Maar als Hij de stad binnen is gegaan, zwijgen ze. De kinderen gaan echter door met roepen: Hosanna, de Zoon van David! Hoe komt dat? Wat zegt en leert dit ons? 
Tijdens de morgendienst zal het sacrament van de Heilige Doop bediend worden aan: Anthonie Jan (Micha), zoon van Teun en Ingrid Verkamman. We lezen Zacharia 9: 9-10, Mattheus 19: 13-15 en 21: 12-17. Thema voor de dienst is: Kinderen voor de Koning!
terug