Een open leven

Een open leven
De beelden waren heftig, de afgelopen week. Vluchtelingen in niemandsland tussen Wit-Rusland en Polen, pionnen op een politiek speelbord. De ellende van een ander inzetten om je eigen doelen te bereiken. Gelukkig is niets voor de ogen van de HEERE verborgen.
Volhouden dat er geen God is, biedt de mogelijkheid te leven in de roes dat je tegenover niemand verantwoording hoeft af te leggen. Geloof in een God, Die wetten uitvaardigt en het recht handhaaft, stelt je in staat echt te leven. Tegelijk is het die God Die, wanneer we onze zonden belijden, deze genadig vergeeft.
terug