Eeuwigheidszondag

Eeuwigheidszondag
Zondag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar en tevens de zondag voordat de adventstijd begint. We noemen dat Eeuwigheidszondag, of zondag van de voleinding. Twee woorden waar het deze zondag om draait. Voleinding betekent, het zit er op. En eeuwigheid geeft richting aan de voleinding. Voleinding betekent voor een christen dat het eeuwigheid wordt. Tijdens deze dienst gedenken we de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.  Het horen van de namen bepaald ons bij de begrenzing van het leven. Wij mensen zijn tijdelijk, maar het leven eindigt niet bij de dood. Wij zijn tijdelijk, God is eeuwig. Al eeuwenlang viert de kerk op deze Eeuwigheidszondag dat Christus Koning is. Zijn koningschap overstijgt de tijd. Hij regeert, tot over de grens van de dood. We lezen Jesaja 50: 4-9 en Romeinen 8: 31-39. Bij het laatste gedeelte staan we stil. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.
terug