Gevangenneming

Gevangenneming
In het evangelie van Johannes, komt de gevangenneming van Jezus na het hogepriesterlijk gebed. Na het gebed gaat Hij met Zijn discipelen naar een rustige plaats en daar komen de soldaten en nemen Jezus gevangen.
Gearresteerd, zouden we zeggen.
Bij de gevangenneming vraagt Hij aan de soldaten, of ze de discipelen willen laten gaan. Zij moeten vrij blijven. Hij pleit voor hen. Dat gebeurt ook. 
Dan volgt de verhoring, de ondervraging, door het Sanhedrin. In de andere evangeliën staat, dat er veel geweld wordt gebruikt. Hier beschrijft Johannes dat er maar één klap wordt gegeven. Die klap heeft wel een uitwerking.

Voor de jongeren en ook voor de ouderen: als één van onze beste vrienden een klap zou krijgen, dan nemen we het toch voor hem of haar op?
Hier zien we de discipelen afzijdig blijven. Zelfs Petrus ontkent een vriend van Jezus te zijn.

Hartelijk welkom zondagmorgen in de dienst, die om 10:00 uur begint!
terug