Hervormingsdag 2021

Hervormingsdag 2021

In de middagdienst van komende zondag hoopt ds. Oberink uit Urk voor te gaan:

Geen ander Evangelie … Het klinkt bijna als een strijdleus. Dat was zo toen Luther voor de keus stond in de Hervormingstijd.

Ruim 80 jaar geleden was het weer eens zover. Was het voor of tegen de Ene Naam, dat Ene evangelie.

De Bekennende Kirche in Duitsland ontstond in 1934 door zich te verzetten tegen de opkomende macht van het nationaal socialisme.  De Lutherse kerk liet zich gedwee meevoeren met de nieuwe overheid. Predikanten als Martin Niemöller en Dietrich Bonhoeffer kwamen er tegen in verzet. In de verklaring van Barmen die in 1934 werd opgesteld, klonk als eerste stelling:

Jezus Christus, zoals over Hem in de Heilige Schrift wordt getuigd, is het ene Woord van God waarnaar wij moeten luisteren, en dat wij in leven en sterven moeten vertrouwen en gehoorzamen.  Wij verwerpen de valse leer volgens welke de kerk buiten en naast dit ene Woord van God andere gebeurtenissen, machten, gestalten en waarheden als Gods openbaring mag en moet aanvaarden. Jezus Christus is het ene Woord van God. De ene Naam naar wie wij luisteren. 

Geen ander Evangelie

Wij lezen Galaten 1 : 1-12

Kernteksten: Handelingen 4 : 12 en 2 Corinthe 2 : 11

En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.

...opdat de satan op ons geen voordeel zou behalen. Want zijn listen zijn ons niet onbekend.

terug