Hoe is het met jouw levenshuis?

Hoe is het met jouw levenshuis?
Voorganger in de morgendienst op 1 augustus is ds. F. van Vliet uit Zaamslag. Hij schrijft:
“Wat is je postcode, wat is je woonplaats? Om te weten wie je bent, worden deze vragen heel vaak gesteld. Wáár je woont, zegt blijkbaar veel over wie je bent. Er is meer. Ook hoe je woont, zegt veel. Je kunt zeggen: Leven is voor een belangrijk gedeelte wonen. Er is sprake van woningnood in ons land. Dat is veel zeggend. Gaat dit ook over ons levenshuis? Hoe ziet dat huis eruit, hoe is het gebouwd? Vragen die opkomen uit een van de lezingen in de dienst van zondagmorgen 1 augustus, Matt.7: 24-27.”
terug