Iets nieuws!

Iets nieuws!
Komende zondagmorgen zal Leendert Wolters voorgaan. Hij is, samen met zijn vrouw Nelleke en hun kinderen, voor de GZB naar Tsjechië uitgezonden.
Wij ondersteunen hen in hun werk en het is geweldig om komende zondagmorgen iets te horen en zien over hun werk.
Tsjechië is een van de meest geseculariseerde landen van Europa. Op veel plekken is de kerk nauwelijks zichtbaar of zelfs helemaal afwezig.
Leendert is daar bezig met een project over kerkvernieuwing.
Komende zondag lezen we uit Jesaja 43:14-21. 
Kerntekst voor de preek is Jesaja 43:19a: Zie, Ik ga iets nieuws verrichten. 
Deze tekst sluit aan bij het project rond kerkvernieuwing waar Leendert voor werkt in Tsjechie.

Voor meer info: https://www.gzb.nl/zendingswerkers/leendert-en-nelleke-wolters/home?user_id=34
terug