Niet meetellen

Niet meetellen
Hoe ga je om met mensen, die zich kritisch en spottend uitlaten over Jezus?  Wat doe je, als je in je omgeving niet meetelt, omdat je gelooft? Omdat je niet mee wil doen, omdat je weet dat God dat verboden heeft? Als je niet gezien en genegeerd wordt? Dat is lastig. Aan de ene kant wil je Jezus volgen en tegelijk ben je loyaal tegenover de samenleving. Hoe doe je dat nu concreet?
Petrus geeft advies in zijn rondzendbrief: integratie zonder assimilatie. Komende zondagmorgen staan we hier bij stil. We lezen uit Jeremia 29: 4-14 en 1 Petrus 3: 8-22.
terug