Op weg naar Jeruzalem

Op weg naar Jeruzalem
Komende zondagmorgen zal dominee van den Houten uit Ede voorgaan. Het thema is dan: op weg naar Jeruzalem.
Jezus gaat naar Jeruzalem. Heel bewust. Hij weet dat Zijn levenseinde nabij is. Onderweg gaan deuren voor Hem dicht. Juist omdat Hij naar Jeruzalem gaat. De discipelen worden boos over zoveel ongastvrijheid. Heel menselijk. Toch wijst Jezus een andere weg. Dat is de weg die Hij ook Zelf gaat. Jezus op weg naar Jeruzalem…gaat onze deur wel voor Hem open?
We lezen uit Lukas 9: 51 - 56.

In de middag zal dominee Klink uit Marken voorgaan. Thema is dan: het rendement van Gods Koninkrijk. 
We lezen dan Jesaja 55: 6 - 11 en Lukas 8: 4 - 15.
terug