Oudjaar

Oudjaar
Wanneer je moet wachten op de bus of trein, kan dat soms lang duren. In Nederland rijdt het openbaar vervoer volgens een vaste dienstregeling. Maar in een land als Bangladesh moet je gewoon op de bus wachten wanneer hij ongeveer komt. Dan kan wachten lang duren. We zijn op weg naar 2023, nog enkele dagen, uren en minuten. Dan begint het nieuwe jaar. Daar wachten we op. We weten precies hoelang dat duurt, dan begint het nieuwe jaar. Wanneer Gods definitieve nieuwe jaar begint, wanneer Jezus terugkomt, weten we niet precies. Daarover lezen we in de oudejaarsdienst in Lucas 12: 35-40. Thema voor de dienst is: Wachtend op.
terug