Prijs de Heer, de weg is open!

Prijs de Heer, de weg is open!
In de morgendienst gaat dominee Wijnhorst uit Krabbendijke voor:
We staan stil bij de vraag waarom de kamerheer de tempel niet in mocht. Wat heeft dat ons te zeggen? We staan stil bij de opdracht van Filippus. Wat kunnen we daarvan leren? We horen dat die kamerheer na één uurtje catechisatie gedoopt wil worden. Gaat dat zomaar?!
We lezen uit Handelingen 8: 26 - 39, tekst vs. 35
Thema: Prijs de Heer, de weg is open!
terug