We worden stil voor God in de stille week

We worden stil voor God in de stille week
Komende week, de week voorafgaand aan Pasen, houden we van zondag 28 maart tot en met zaterdag 3 april iedere dag een vesper. Zo worden we ook dit jaar stil voor God in de stille week. Alle vespers, ook die van zondagavond 28 maart, beginnen om 19.00 uur. De vespers kunnen door maximaal dertig volwassen bezoekers in de kerk worden meebeleefd. Verder zijn de vespers online te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en de kerktelefoon. Het thema dit jaar is: Het sterven van de Koning. We lezen uit het evangelie van Lukas, we zingen een psalmgebed, een hymne en een avondzang. We luisteren naar passende muziek en bidden.
 
terug