Stille Week

Stille Week
Voorafgaand aan Pasen, houden we een Stille Week. Iedere avond komen we bij elkaar voor een Vesper. Een Vesper is een korte gebedsdienst, waarin we lezen, zingen en bidden. Even stil worden in de hectiek van alle dag.
Het thema voor deze week is: De Koning en het Kruis. Iedere dag staat een ander stukje centraal uit de laatste hoofdstukken van het evangelie naar Markus.
Allen van harte welkom!
terug