Stilte

Stilte
In de morgendienst gaat dominee Molenaar voor:
Een stilte voor de storm? Of zoals er een stilte valt in een gesprek? Of is het een stilte, omdat je niet weet wat je moet zeggen? Of is het zo spannend dat je je adem inhoudt? Komende zondag lezen we verder uit Openbaring, nu hoofdstuk 8. Het wordt ademstil in de hemel. Waarom? Dat hoort u zondag. Thema voor de dienst is: een half uur stil.
terug