Trekkende liefde

Trekkende liefde
In de middagdienst gaat dominee Doolaard uit Serooskerke voor:
Hooglied beschrijft de liefde tussen man en vrouw. De reden dat Hooglied een plaats gekregen heeft in de Joodse canon (alsook in de onze) is vanwege de allegorische duiding. Dit betekent dat naast de letterlijke betekenis (liefde tussen man en vrouw) het hele boek symbool staat voor iets anders, namelijk de liefde tussen de HERE God en Zijn volk Israël of nieuwtestamentisch gezien, tussen Christus en Zijn gemeente. Deze vorm van beeldspraak noemen we ook wel een metafoor.    Deze huwelijksmetafoor vinden we door de gehele Bijbel heen. We zien de bruidegom Christus voor Zijn bruid, de gemeente. We lezen zondagmiddag Hooglied 1 en we staan stil bij het vierde vers, met als thema ‘trekkende liefde’.
terug