Verheerlijking op de berg

Verheerlijking op de berg
In de middagdienst is dominee van Vreeswijk de voorganger:
Een topervaring. Een religieuze ervaring, noemen we dat tegenwoordig. Wie verlangt daar nu niet naar? Om te midden van allerlei ellende of te midden van de sleur van alledag iets bijzonders te mogen ervaren van God, iets bijzonders te mogen ervaren van de nabijheid van Jezus Christus. Wie verlangt daar nu niet naar?
We lezen zondagmiddag over ‘de verheerlijking op de berg’. (Lucas 09: 28-36) Over Jezus, maar ook over Petrus, Johannes en Jacobus. Die allemaal een geweldig moment beleven: een topervaring. En Petrus? Hij wil het vasthouden! ‘Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij drie tenten maken, voor U een, voor Mozes een en voor Elia een; ..’ Welkom in de middagdienst. Alvast een goede, gezegende zondag.
terug