Wij leven in hoop!

Wij leven in hoop!
In de morgendienst hoopt ds. Wüllschleger uit Harderwijk voor te gaan. Hij schrijft:
Zondag 15 mei is de vierde zondag van Pasen. Deze zondag heeft in het kerkelijk jaar de naam Cantate. Dat betekent: ‘zingt!’ Het is het eerste woord van Psalm 98 in de oude Latijnse Bijbelvertaling. Vandaar dat we Psalm 98 als loflied zingen. Het kernwoord voor de dienst is het woord ‘hoop’. We lezen daarover in de Eerste Petrusbrief. Het lijkt tegenstrijdig: de wereld van vandaag biedt weinig hoopvols. De boodschap van Pasen luidt: Christus heeft de machten van dood en kwaad overwonnen. Maar wij zien oorlog en geweld, de onstuitbare verschrikkingen van de boze. Toch is het Pasen geworden: de kerk leeft juist in deze gebroken werkelijkheid uit de hoop. De man, die tot op de laatste dag van zijn leven daarvan getuigde, was Dietrich Bonhoeffer. In de laatste weken van WO II werd hij ter dood gebracht vanwege zijn deelname aan het verzet tegen Hitler. Tot de laatste dag heeft hij echter ook gezegd: wij leven in hoop!
terug