De landmeter

De landmeter
Een landmeter verricht metingen op terreinen, waar bijvoorbeeld een nieuwbouwwijk wordt aangelegd. Hij stelt vast waar de huizen en wegen komen te liggen, waar een eigendomsgrens ligt. Op Bruinisse hopen we dat er snel een landmeter aan het werk is in de weilanden rond het dorp. Dat zou betekenen dat er huizen gebouwd worden en er meer ruimte ontstaat voor kleinschalige industrie. De landmeter waar we komende zondag naar kijken, meet de muren van Jeruzalem op. We staan stil bij wat dat ons te zeggen heeft. We lezen uit: Zacharia 2: 1-5 en 10-13 en Romeinen 8: 31-39.
terug