Ga naar diep water en zet uw netten uit om te vissen

Ga naar diep water en zet uw netten uit om te vissen
Komende zondag zal in beide diensten dominee Oberink uit Urk voorgaan. Hij kijkt alvast vooruit met ons:
De periode na Pasen krijgen we nadere instructies over een vruchtbaar leven in dienst van onze Heere en Heiland.
We blikken in de morgendienst terug op wat Hij deed en ons opdroeg in Lucas 5:4c.

Deze opdracht is profetisch waar geworden, allereerst voor de leerlingen toen. Voor Goede Vrijdag was er -zeker tijdens het Pesachmaal- nog rust, maar direct erna werden ze in het diepe geworpen. Van netten uitzetten en vissen zou vooreerst niet veel komen, want na de ruwe stormen van verraad, verloochening en wanhoop moeten ze nog veel leren.
Dat leerproces werd verdiept in de 50 dagen na Pasen en gaat -goddank- nog steeds door, ook voor ons.
We hebben veel om op terug te zien en willen daarom de discipelen volgen en met hen leren gehoorzamen vol vertrouwen op Gods Woord. Als dan donkere wolken dreigen en geloofsvertrouwen op de proef wordt gesteld, leren we met hen wat later ook Paulus leerde: ‘als Hij maar van mij is en ik ben van Hem...’

In de middagdienst willen we met hem ontdekken dat in het licht van Jezus’ opdracht al het andere ballast blijkt (Filippenzen 3:7-12). Daar kunnen we de Heiland leren kennen in de kracht van Zijn opstanding en kunnen ook wij ‘vissers van mensen’ worden.

 
terug