Nieuwe maatregelen

Nieuwe maatregelen
Beste gemeente,
Na de persconferentie van afgelopen zaterdag en het overleg in CIO verband maandag, meent de kerkenraad er goed aan te doen de volgende adviezen en verplichtingen per direct over te nemen:
 
- De kerstnachtdienst en de oudejaarsdienst worden alleen online uitgezonden.
- Voor de diensten op Eerste Kerst, nieuwjaarsdag en de reguliere zondagen in deze periode, bieden we de mogelijkheid de kerk fysiek te bezoeken. Dit is voor maximaal 50 gemeenteleden die niet in staat zijn of de mogelijkheid hebben om de dienst online te volgen.
- Er is geen crèche en kinderkerk tijdens de erediensten.
- Er vindt geen kringwerk en catechisatie plaats.
- De middagdiensten blijven plaatsvinden om 15.30 uur.
 
Wij vragen u bij kerkbezoek de basisregels strikt na te leven, waaronder de verplichte 1,5 m afstand, maar ook het verplicht dragen van een mondkapje bij binnenkomst, vertrek en verplaatsing in het kerkgebouw. Verder uiteraard:
o   Blijven we thuis bij klachten.
o   Desinfecteren we de handen bij binnenkomst.
o   Volgen we de aanwijzingen op van de gastvrouw/man en de coördinatoren, zowel bij binnenkomst als bij het verlaten van de kerk.
 
Als u de fysieke kerkdiensten bij wil wonen, meldt u dit dan bij To Hanzen: 06 2866 4081 of tohanzen@gmail.com

Met vriendelijke groet,
de kerkenraad
terug